Forum Hakkında

Türkiye Gençlik Forumu, sosyal değişimin hızlı yaşandığı günümüz dünyası ve Türkiye’sinde gençlerin yerini ve sorumluluklarını derinlikli olarak tartışmayı hedefleyen bir platformdur. Forumda gençlerin; din ve değerler, eğitim, siyaset, medya, istihdam, sivil toplum gibi alanlarda var oluş şekilleri, sorunları ve rolleri ele alınacaktır. Foruma konusunun uzmanı akademisyen ve araştırmacıların yanında pek çok genç, konuşmacı olarak katılacaklardır. Katılımcılar,  Türkiye’de gençlerin yakın geçmişteki deneyimleri, günümüzdeki var oluş şekilleri ile gelecek Türkiye ve dünya tasavvurundaki sorumluluklarını sosyal, siyasal ve ekonomik zeminlerde masaya yatıracaklardır.