Birinci Gün

14 Kasım 2015, Cumaresi

Açış Konuşmaları

November 14th 9:30 - 10:20

Açılış Konferansı

November 14th 10:20 - 11:20

Gençlik, Din ve Değerler

1. Oturum

November 14th 11:40 - 13:10

Gençlik ve Medya

2. Oturum

November 14th 14:30 - 16:00

Konser

November 14th 16:20 - 17:30